Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk Yıldırım Salgında Hemşirelerin Yaşadığı Güçlükler Ölçeği: Bir Karma Desen Çalışması

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk Yıldırım ‘Salgında Hemşirelerin Yaşadığı Güçlükler Ölçeği: Bir Karma Desen Çalışması’ isimli bildirisi 1. Ulusal Hemşirelik Yönetim Kongresin’ de üçüncülük ödülü almıştır.

Sempozyum:
1. Ulusal Hemşirelik Yönetim Kongresi
Tarih: 27-29 Mayıs 2021