Sempozyum: Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu 3

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk Yıldırım ve  Dr. Öğr. Üyesi Özlem Karatana’ nın ‘Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Beceri ile İşe Hazır Bulunuşluk Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi’ isimli bildirisi Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu 3’ de sunulmuştur.

Tarih: 27-29 Eylül 2021

Bildiriler Kitabı: https://dosya.co/pbwp2833hsyf/Hegs_2021_-_Bildiri_Kitab%C4%B1(Revize).pdf.html