Dr. Öğr. Üyesi Özlem KARATANA’ nın ‘Üniversite öğrencileri için sağlığın sosyal belirleyicileri ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.’ İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinde yayınlanmıştır.