Bölüm Başkanından

Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi sağlık alanındaki öncü kuruluşlar, raporlarında, hemşirelerin sağlık sistemi içerisindeki vazgeçilmez rolüne ve artan önemine vurgu yapmaktadır. 

Üniversitemiz Hemşirelik Bölümü Hemşirelikte Lisans Programı, öğrencilere kuramsal ve uygulamalı olarak dinamik eğitim olanakları sunmaktadır. Program, çok çeşitli klinik ortamlarda çalışmaya hazır, hemşirelikte yüksek lisans ve doktora dereceleri için gerekli temeli sağlayan mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Üniversitemiz Hemşirelikte Lisans programı, eleştirel düşünme, klinik karar verme, biyoloji, davranış bilimleri ve beşeri bilimler temelli evrensel literatürün, hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarına entegrasyonunu sağlamaktadır. Program; kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarına yön verecek olan araştırma sonuçlarının uygulanmasını, mesleki liderlik ve klinik deneyim kazanımlarına ilişkin hedeflerden hareketle çeşitli hastane ve toplum kuruluşlarında sağlık bilimlerinde öncü rol model mezunlar yetiştirmektedir.

Çalışma Alanları:

Hemşirelik programından mezun olan öğrencilerimiz "Hemşire" ünvanı elde etmektedirler. Mezunlarımız, ülkemizin birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren kamu kurum ve özel kuruluşlarında, işyerlerinde, okullarda, kreşlerde çalışabilir, sağlık kabini açarak serbest çalışabilirler. Lisansüstü eğitimlerini tamamladıktan sonra "Uzman Hemşire" ya da “Doktora Öğretim Üyesi” olarak çeşitli eğitim kurumlarında ve Yükseköğretim Kurulu’nun şartlarını sağladıkları takdirde üniversitelerin akademik kadrolarında çalışabilirler.

 

Dr. Öğr. Üyesi Handan AKTAŞ
Bölüm Başkanı