Komisyonlar

Komisyon Başkan Birim Sorumlusu Üye
Eğitim-Öğretim
Komisyonu
Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN Dr. Öğr. Üyesi Handan AKTAŞ Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖZTÜRK YILDIRIM
Kalite Yönetim Komisyonu Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖZTÜRK YILDIRIM Dr. Öğr. Üyesi Özlem KARATANA
Uygulamalı Eğitimler
Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KARATANA Öğr. Gör. Dr. Özgül AYDEMİR Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖZTÜRK YILDIRIM
Yatay Geçiş
Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KARATANA Dr. Öğr. Üyesi Handan
AKTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖZTÜRK YILDIRIM

Arş. Gör. Sena ÖKTEN
Muafiyet ve İntibak
Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KARATANA Öğr. Gör. Dr. Özgül AYDEMİR Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖZTÜRK YILDIRIM

Arş. Gör. Sena ÖKTEN
Beceri Laboratuvarı
Komisyonu
Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN Öğr. Gör. Dr. Özgül AYDEMİR Arş. Gör. Sena ÖKTEN
Disiplin Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Handan AKTAŞ Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖZTÜRK YILDIRIM Dr. Öğr. Üyesi Özlem KARATANA
Yan Dal-Çift Anadal Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Özlem KARATANA Dr. Öğr. Üyesi Handan AKTAŞ Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖZTÜRK YILDIRIM
Sınav İtiraz ve
Maddi Hasar Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba
ÖZTÜRK YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Handan
AKTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KARATANA
Ders Dışı Öğrenci
Faaliyetleri Koordinatörü
Öğr. Gör. Dr. Özgül
AYDEMİR
Arş. Gör. Sena ÖKTENDr. Öğr. Üyesi Özlem KARATANA
Erasmus KoordinatörüProf. Dr. Seher Deniz
ÖZTEKİN
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba
ÖZTÜRK YILDIRIM
Arş. Gör. Sena ÖKTEN
Web Sitesinin İzlenmesi ve Geliştirilmesi
Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Handan
AKTAŞ
Arş. Gör. Sena ÖKTEN 
Etkinlik KoordinatörüÖğr. Gör. Dr. Özgül
AYDEMİR
Arş. Gör. Sena ÖKTENProf. Dr. Seher Deniz
ÖZTEKİN