SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

Günümüzde sağlık hizmeti talep eden kişiler toplumda öncelikli konumda yer almakta, tıp ve sağlık bilimlerinin bütün dalları insana hizmet etmek amacıyla güç birliği ve sorumluluk paylaşımı yapmaktadır.

İnsanlık sağlıklı olmak, uzun yaşamak, kaliteli yaşamak gibi kavramları ve insanca yaşama hakkının sınırlarını tanımlamaya çalışmaktadır. Bu amaca hizmet eden sağlık bilimlerinde ise bilgi üretimi, hizmetin tanımlanması ve bu hizmetin ulaşılabilirliği ön plana çıkmaktadır.

Bir ülkenin sağlık hizmetlerinin planlama, uygulama ve geliştirme süreçlerinde özellikle üzerinde durulması gereken konu, artan ihtiyaca paralel yeterli nitelik ve nicelikte, donanımlı sağlık personeli yetiştirmektir. Nitekim, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu” başlıklı çalışmada önümüzdeki yıllarda ülkemizde ihtiyaç duyulan sağlık personeli sayısındaki artışla birlikte personelin niteliğinin değişeceği, uzmanlaşmanın artacağı öngörülmektedir. Bu öngörü hem yetişmiş sağlık personeli sayısında hem de sağlık hizmet kalitesindeki iyileşme gereğini açıkça işaret etmektedir.

Sağlıkla ilgili hangi bilim dalında olursak olalım, insan sağlığından daha kıymetli bir şey olmadığı için, verilen sağlık hizmetleri de öylesine kıymetlidir ve bu kıymet her geçen gün daha da artmaktadır. Artan nüfus, çevre kirliliği, göçler, küçük-büyük savaşlar, sakatlıklar, düzensiz ve yetersiz beslenmeler ve artan yaşam süreleri, insanlara sağlıkla ilgili daha fazla problemler getirmektedir. Bunların çözümünün ve bakımının devamlılığı tamamen sağlık personeline bağlıdır.

Doğuş Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nun programları sağlık hizmetinin bütüncül yaklaşımını içselleştirmiş olarak, evrensel ve ülkemize ait değerlere sahip çıkarken modern bilimin gerektirdiği akademik ve teknik olanakları en iyi şekilde kullanmakta, kendine güvenen ve hizmet bekleyenlere de güven veren gençleri topluma kazandırmaktadır.

Verdiğimiz eğitim uluslararası standartlar çerçevesindedir ve mezunlarımızın dünyanın her tarafında rahatça çalışabilecek özelliklere sahip olmasını sağlamaktadır. Mezunlarımız yetenek ya da isteklerine göre hastanelerde, fakültelerde/yüksekokullarda, tıp merkezlerinde veya kendilerinin açtıkları özel çalışma ortamlarında mesleklerini devam ettirebilirler. Bunların yanı sıra  sağlık bilimleri fakülte/yüksekokul veya benzeri kuruluşlarda akademisyenliği seçerek, profesörlüğe kadar yükselebilecekleri akademik olanaklara da sahiptirler.

Sağlık alanında bilim ve teknolojinin getirdiği tüm gelişmelere rağmen en önemli kaynak nitelikli sağlık personelidir. Doğuş Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu deneyimli kadrosu, gelişmiş altyapısı ve sektör bağlantıları ile ülkemizde nitelikli sağlık personeli yetiştirilmesine kayda değer katkıda bulunmaktadır.

Sağlıklı bir yaşam dileğiyle…

Prof. Dr. Mesut KUMRU
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Vekil Müdür

Akademik Çalışmalar

Dr. Öğr. Üyesi Özlem KARATANA, 12. International Gevher Nesibe Health Sciences Conference’nda Oturum Başkanı olarak katılmıştır.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KARATANA, 12. International Gevher Nesibe Health Sciences Conference katılarak ‘Determining The Effect of Social Determinants of Health on Sleep Preferences of University Students’ başlıklı çalışmasını sözel bildiri olarak sunmuştur.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KARATANA ve Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk YILDIRIM’ın ‘The relationship between the online learning process, 21st century skills and work readiness in senior nursing students,’ makalesi (SSCI-Q1) dergisinde yayınlanmıştır.

Detay
Araştırma Görevlisi Sena Okten, ‘Sağlığın Sosyal Belirleyicileri ve Hemşirelik Kitabı’nda Eğitim ve Sağlık kitap bölümü yayınlanmıştır..

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KARATANA’ nın ‘Üniversite öğrencileri için sağlığın sosyal belirleyicileri ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.’ İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinde yayınlanmıştır.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KARATANA’nın editörlüğünü yaptığı ‘Sağlığın Sosyal Belirleyicileri ve Hemşirelik Kitabı’ Efe Akademide yayınlanmıştır.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KARATANA, TUBİTAK 2023 Bilim İnsanı Destek Programları- Hemşirelik 3- Panel 13’te 10 projede Dış Danışmanlık yapmıştır.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KARATANA ‘Afetlerde Hassas Grupların Sağlık Bakımı’ webinarına konuşmacı olarak katılmıştır.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KARATANA’ nın ‘Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğine ilişkin metafor algılarının belirlenmesi: Klinik Uygulama örneği.’ makalesi Gümüşhane University Journal of Health Sciences dergisinde yayınlanmıştır.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KARATANA’ nın ‘The relationship between religious coping, spirituality, and disease self-management among parkinson's patients in Turkey’ makalesi Journal of Religion and Health (SSCI-Q1) dergisinde yayınlanmıştır.

Detay
Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Haftası Etkinliğine panelist olarak katılmıştır.

Detay
Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN 22. Ulusal Cerrahi ve 17. Cerrahi Hemşireliği Kongresine konuşmacı olarak katılmıştır.

Detay
Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN Hazırlık-Zarar Azaltma Aşamasında Hemşirelik Rolleri” 1. Bezmialem Uluslararası Afet Hemşireliği Sempozyumuna konuşmacı olarak katılmıştır.

Detay
Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Zirvesinde Konuşmacı Olarak Teşekkür Belgesi almıştır.

Detay
Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN Ameliyat sonrası ağrı gidermede refleksolojinin kullanımı: Sistematik derleme. Makalesi yayınlanmıştır.

Detay
Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN Hepatorenal Sendrom Tanısı Olan Bireylerde Hemşirelik Bakımı makalesi yayınlanmıştır.

Detay
Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN Yara Bakımında Kullanılan Yara Örtüsü Teknolojileri: Randomize Kontrollü Çalışmaların İncelenmesi makalesi yayınlanmıştır.

Detay
Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN Genel Cerrahi Hemşirelerinin Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme Protokolü Uygulamalarına İlişkin Değerlendirmeleri makalesi yayınlanmıştır.

Detay
Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN Ameliyathane Hemşirelerinin Ameliyat Sırası Dönemde Covid-19 Önlemlerine İlişkin Bilgi ve Uygulamaları makalesi yayınlanmıştır.

Detay
Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN Afetlerde Tıbbi Müdahale kitap bölümü yayınlanmıştır.

Detay