SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

Doğuş Üniversitesi, sağlık bilimlerinde liderlik geleneğinin bir parçası olmaktan gurur duymaktadır. Köklü bir tarihe sahip olan Üniversitemiz, sağlık bilimlerinin evrimine öncülük eden ülkemiz eğitim kurumları arasında özgün ve haklı yerini almıştır.

Lisans eğitim programlarımıza başvuran siz değerli yurtiçi ve yurtdışı sağlık bilimleri öğrencileri adaylarının, bilimsel temeller üzerine dayandırılan etik ilke ve uygulamaları ve üniversitemiz’in sağladığı olanaklar çerçevesinde, evrensel kanıt temelli uygulamaları yürütmeleri, dolayısıyla birinci düzey sağlık kurumlarında sağlık sektörünün önde gelen bilim insanları ve sağlık hizmetlerinin klinik uygulayıcıları ile disiplinlerarası işbirliği kurarak, ileri mesleki uygulamalara temel oluşturacak standart uygulamaları gerçekleştirmeleri ve deneyim kazanmaları hiç de hayal değil…

Üniversitemiz, sağlık hizmetlerinin çehresini değiştirecek olan bilim insanları ile özgün lisans eğitim ve öğretim programlarını yapılandırmıştır. Mezunlarımız; üniversitelerde, ulusal mesleki ve bilimsel kuruluşlarda, sağlık hizmetlerinin çeşitli özel dal hizmetleri sunan kurumlarında, evrensel, bilimsel ve mesleki örgütlerde ve/veya merkezlerde çalışma olanağı bulabileceklerdir.

Yüksekokulumuzun sağlık bilimleri ile ilgili detaylı bilgilerine erişebilmek için Web sitemizi inceleyebilir, lisans programlarımız ve ileriye dönük diğer akademik tekliflerimize yönelik bölümümüz öğretim elemanları ile iletişime geçebilirsiniz.

Yüksekokulumuzda, bilgi birikimi ve donanımı ile mesleği ve ilgili bilimi geliştirmeye, ülkemizdeki yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaya kendini adamış araştırmacılardan ve yöneticilerden oluşan profesyonel bilim insanları ve akademisyenler ile karşılaşacaksınız.

Sizi Doğuş Ailesi olarak yuvamıza bekliyor olacağız.

Sevgi, saygı ve başarı dileklerimizle…

Prof. Dr. Deniz ÖZTEKİN
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü

 

Akademik Çalışmalar

Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Haftası Etkinliğine panelist olarak katılmıştır.

Detay
Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN 22. Ulusal Cerrahi ve 17. Cerrahi Hemşireliği Kongresine konuşmacı olarak katılmıştır.

Detay
Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN Hazırlık-Zarar Azaltma Aşamasında Hemşirelik Rolleri” 1. Bezmialem Uluslararası Afet Hemşireliği Sempozyumuna konuşmacı olarak katılmıştır.

Detay
Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Zirvesinde Konuşmacı Olarak Teşekkür Belgesi almıştır.

Detay
Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN Ameliyat sonrası ağrı gidermede refleksolojinin kullanımı: Sistematik derleme. Makalesi yayınlanmıştır.

Detay
Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN Hepatorenal Sendrom Tanısı Olan Bireylerde Hemşirelik Bakımı makalesi yayınlanmıştır.

Detay
Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN Yara Bakımında Kullanılan Yara Örtüsü Teknolojileri: Randomize Kontrollü Çalışmaların İncelenmesi makalesi yayınlanmıştır.

Detay
Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN Genel Cerrahi Hemşirelerinin Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme Protokolü Uygulamalarına İlişkin Değerlendirmeleri makalesi yayınlanmıştır.

Detay
Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN Ameliyathane Hemşirelerinin Ameliyat Sırası Dönemde Covid-19 Önlemlerine İlişkin Bilgi ve Uygulamaları makalesi yayınlanmıştır.

Detay
Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN Afetlerde Tıbbi Müdahale kitap bölümü yayınlanmıştır.

Detay
Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN Gastrointestinal Sistem Cerrahisi Hastasında Total Parenteral Beslenme ve Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları kitap bölümü yayınlanmıştır.

Detay
Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN 4.Uluslararası 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresinde en iyi sözel bildiri birincilik ödülü almıştır.

Detay
Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN 15.Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresinde sözel bildiri ikincilik ödülü almıştır.

Detay
Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN Beykent 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Araştırma Günleri Kongresi İngilizce Sunum gerçekleştirmiştir.

Detay
Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN 4. Uluslararası & 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Sözel Bildirisi yayınlanmıştır.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Karatana’ nın ‘Sağlığın Sosyal Belirleyicileri ve Halk Sağlığı Hemşireliği’ konulu kitap bölümü SAĞLIK & BİLİM 2022: Hemşirelik-III yayınlanmıştır.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Karatana 3. Uluslararası 4. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresine katılmıştır

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Karatana 3. Uluslararası 4. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresine 3 sözlü sunum ile katılmıştır.​

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk Yıldırım’ ın "Do University Students Cyberloaf with Their Smartphones in Class? A Descriptive Study" makalesi yayımlanmıştır.​

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Karatana’ nın "Dünyada Cinsel Sağlık Eğitiminde Okul Sağlığı Hemşiresinin Rolü" makalesi yayımlanmıştır.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk Yıldırım'ın "Evaluation of the Working Environment of the Nurses Working in a University Hospital" makalesi yayımlanmıştır.

Detay