SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

Doğuş Üniversitesi, sağlık bilimlerinde liderlik geleneğinin bir parçası olmaktan gurur duymaktadır. Köklü bir tarihe sahip olan Üniversitemiz, sağlık bilimlerinin evrimine öncülük eden ülkemiz eğitim kurumları arasında özgün ve haklı yerini almıştır.

Lisans eğitim programlarımıza başvuran siz değerli yurtiçi ve yurtdışı sağlık bilimleri öğrencileri adaylarının, bilimsel temeller üzerine dayandırılan etik ilke ve uygulamaları ve üniversitemiz’in sağladığı olanaklar çerçevesinde, evrensel kanıt temelli uygulamaları yürütmeleri, dolayısıyla birinci düzey sağlık kurumlarında sağlık sektörünün önde gelen bilim insanları ve sağlık hizmetlerinin klinik uygulayıcıları ile disiplinlerarası işbirliği kurarak, ileri mesleki uygulamalara temel oluşturacak standart uygulamaları gerçekleştirmeleri ve deneyim kazanmaları hiç de hayal değil…

Üniversitemiz, sağlık hizmetlerinin çehresini değiştirecek olan bilim insanları ile özgün lisans eğitim ve öğretim programlarını yapılandırmıştır. Mezunlarımız; üniversitelerde, ulusal mesleki ve bilimsel kuruluşlarda, sağlık hizmetlerinin çeşitli özel dal hizmetleri sunan kurumlarında, evrensel, bilimsel ve mesleki örgütlerde ve/veya merkezlerde çalışma olanağı bulabileceklerdir.

Yüksekokulumuzun sağlık bilimleri ile ilgili detaylı bilgilerine erişebilmek için Web sitemizi inceleyebilir, lisans programlarımız ve ileriye dönük diğer akademik tekliflerimize yönelik bölümümüz öğretim elemanları ile iletişime geçebilirsiniz.

Yüksekokulumuzda, bilgi birikimi ve donanımı ile mesleği ve ilgili bilimi geliştirmeye, ülkemizdeki yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaya kendini adamış araştırmacılardan ve yöneticilerden oluşan profesyonel bilim insanları ve akademisyenler ile karşılaşacaksınız.

Sizi Doğuş Ailesi olarak yuvamıza bekliyor olacağız.

Sevgi, saygı ve başarı dileklerimizle…

Prof. Dr. Deniz ÖZTEKİN
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü

 

Akademik Çalışmalar

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk Yıldırım’ ın "Do University Students Cyberloaf with Their Smartphones in Class? A Descriptive Study" makalesi yayımlanmıştır.​

Detay
Arş. Gör. Sümeyye Gencer’in "Dijital Çağın Tehlikesi: Sosyal Medya Hastalıkları" makalesi yayımlanmıştır.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Karatana’ nın "Dünyada Cinsel Sağlık Eğitiminde Okul Sağlığı Hemşiresinin Rolü" makalesi yayımlanmıştır.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk Yıldırım'ın "Evaluation of the Working Environment of the Nurses Working in a University Hospital" makalesi yayımlanmıştır.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk Yıldırım Salgında Hemşirelerin Yaşadığı Güçlükler Ölçeği: Bir Karma Desen Çalışması

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Karatana' nın makalesi yayınlanmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Karatana' nın "Related Factors of Sexual Abstinence Behavior of College Women: A Transtheoretical Model Based Examination" makalesi yayımlanmıştır.

Detay
Sempozyum: Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu 3

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk Yıldırım ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Karatana’ nın ‘Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Beceri ile İşe Hazır Bulunuşluk Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi’ isimli bildirisi Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu 3’ de sunulmuştur.

Detay