SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

Günümüzde sağlık hizmeti talep eden kişiler toplumda öncelikli konumda yer almakta, tıp ve sağlık bilimlerinin bütün dalları insana hizmet etmek amacıyla güç birliği ve sorumluluk paylaşımı yapmaktadır.

İnsanlık sağlıklı olmak, uzun yaşamak, kaliteli yaşamak gibi kavramları ve insanca yaşama hakkının sınırlarını tanımlamaya çalışmaktadır. Bu amaca hizmet eden sağlık bilimlerinde ise bilgi üretimi, hizmetin tanımlanması ve bu hizmetin ulaşılabilirliği ön plana çıkmaktadır.

Bir ülkenin sağlık hizmetlerinin planlama, uygulama ve geliştirme süreçlerinde özellikle üzerinde durulması gereken konu, artan ihtiyaca paralel yeterli nitelik ve nicelikte, donanımlı sağlık personeli yetiştirmektir. Nitekim, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu” başlıklı çalışmada önümüzdeki yıllarda ülkemizde ihtiyaç duyulan sağlık personeli sayısındaki artışla birlikte personelin niteliğinin değişeceği, uzmanlaşmanın artacağı öngörülmektedir. Bu öngörü hem yetişmiş sağlık personeli sayısında hem de sağlık hizmet kalitesindeki iyileşme gereğini açıkça işaret etmektedir.

Sağlıkla ilgili hangi bilim dalında olursak olalım, insan sağlığından daha kıymetli bir şey olmadığı için, verilen sağlık hizmetleri de öylesine kıymetlidir ve bu kıymet her geçen gün daha da artmaktadır. Artan nüfus, çevre kirliliği, göçler, küçük-büyük savaşlar, sakatlıklar, düzensiz ve yetersiz beslenmeler ve artan yaşam süreleri, insanlara sağlıkla ilgili daha fazla problemler getirmektedir. Bunların çözümünün ve bakımının devamlılığı tamamen sağlık personeline bağlıdır.

Doğuş Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nun programları sağlık hizmetinin bütüncül yaklaşımını içselleştirmiş olarak, evrensel ve ülkemize ait değerlere sahip çıkarken modern bilimin gerektirdiği akademik ve teknik olanakları en iyi şekilde kullanmakta, kendine güvenen ve hizmet bekleyenlere de güven veren gençleri topluma kazandırmaktadır.

Verdiğimiz eğitim uluslararası standartlar çerçevesindedir ve mezunlarımızın dünyanın her tarafında rahatça çalışabilecek özelliklere sahip olmasını sağlamaktadır. Mezunlarımız yetenek ya da isteklerine göre hastanelerde, fakültelerde/yüksekokullarda, tıp merkezlerinde veya kendilerinin açtıkları özel çalışma ortamlarında mesleklerini devam ettirebilirler. Bunların yanı sıra  sağlık bilimleri fakülte/yüksekokul veya benzeri kuruluşlarda akademisyenliği seçerek, profesörlüğe kadar yükselebilecekleri akademik olanaklara da sahiptirler.

Sağlık alanında bilim ve teknolojinin getirdiği tüm gelişmelere rağmen en önemli kaynak nitelikli sağlık personelidir. Doğuş Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu deneyimli kadrosu, gelişmiş altyapısı ve sektör bağlantıları ile ülkemizde nitelikli sağlık personeli yetiştirilmesine kayda değer katkıda bulunmaktadır.

Sağlıklı bir yaşam dileğiyle…

Prof. Dr. Mesut KUMRU
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü

Akademik Çalışmalar

Öğr. Gör. Dr. Özgül AYDEMİR 5. Uluslararası 13. Ulusal Türk Cerrahi Ameliyathane Hemşireliği Kongresinde sözlü bildiri sunmuştur.

Detay
Öğr. Gör. Dr. Özgül AYDEMİR ve Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN Beykent 4 th İnternational Health Siences Research Day Congress sözlü bildiri gerçekleştirmiştir.

Detay
Öğr. Gör. Dr. Özgül Aydemir ve Prof.Dr. S. Deniz Öztekin İstiklalden İstikbale Cumhuriyet Sempozyumunda, Cumhuriyet Dönemi ve Cerrahi Hemşireliği isimli bildiri ile katılmışlardır

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk Yıldırım ile hemşirelik öğrencimiz Elif Oğuz ‘Sağlık Çalışanlarının Akıllı Telefon Bağımlılığının Çalışma Yaşam Kalitesine Etkisi’ başlıklı TÜBİTAK projeleri kabul edilmiştir.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KARATANA ile hemşirelik öğrencimiz Ceren Sultan Öker ile ‘Kadınlarda Dini Tutumun Genital Hijyen Davranışlarına Etkisi’ başlıklı TÜBİTAK projeleri kabul edilmiştir.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KARATANA ile hemşirelik öğrencimiz Beyzanur Buldu ‘Üniversite Öğrencilerinde Sağlığın Sosyal Belirleyicileri, Uyku Kalitesi ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki’ başlıklı TÜBİTAK projeleri kabul edilmiştir.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk Yıldırım 21. YÜZYIL BECERİLERİ VE HEMŞİRELİK EĞİTİMİ konulu webinarda konuşmacı olarak katıldı.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk Yıldırım The Relationship Between Stress and Professional Attitude of Nursing Students During the COVID‐19 Pandemic isimli makalesi yayınlandı.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk Yıldırım SAĞLIK & BİLİM 2022: GÜNCEL TIP IV, Metaverse ve Sağlık Hizmetleri kitap bölümü yayınlanmıştır.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk Yıldırım Mehmet Akif Ersoy Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisinde makalesi yayınlanmıştır.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk Yıldırım CURARE - Journal of Nursing dergisinde makalesi yayınlandı.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk Yıldırım Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisinde makalesi yayınlandı.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk Yıldırım Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 5 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen “DELPHİ YÖNTEMİ: TEKNİK VE UYGULAMALAR” konulu Webinar’da davetli konuşmacı olarak katıldı.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk Yıldırım 7. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ/ 7th INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2024) 7-9 Mart 2024 sözlü bildiri sunmuştur.i

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KARATANA, 12. International Gevher Nesibe Health Sciences Conference’nda Oturum Başkanı olarak katılmıştır.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KARATANA, 12. International Gevher Nesibe Health Sciences Conference katılarak ‘Determining The Effect of Social Determinants of Health on Sleep Preferences of University Students’ başlıklı çalışmasını sözel bildiri olarak sunmuştur.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KARATANA ve Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk YILDIRIM’ın ‘The relationship between the online learning process, 21st century skills and work readiness in senior nursing students,’ makalesi (SSCI-Q1) dergisinde yayınlanmıştır.

Detay
Araştırma Görevlisi Sena Okten, ‘Sağlığın Sosyal Belirleyicileri ve Hemşirelik Kitabı’nda Eğitim ve Sağlık kitap bölümü yayınlanmıştır..

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KARATANA’ nın ‘Üniversite öğrencileri için sağlığın sosyal belirleyicileri ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.’ İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinde yayınlanmıştır.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KARATANA’nın editörlüğünü yaptığı ‘Sağlığın Sosyal Belirleyicileri ve Hemşirelik Kitabı’ Efe Akademide yayınlanmıştır.

Detay