Misyon - Vizyon

Misyon
  • Hizmet verdiğimiz küresel topluma en üst düzeyde sağlık hizmeti sunmak, eğitim ve araştırma ortamı sağlayarak sağlık hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunmak
  • Sağlık Bilimleri Yüksekokulu olarak sağlık alanının tüm branşlarına bilgi, beceri ve değerlerini yansıtabilen, dinamik öğrenme ortamları oluşturarak ve mentorluk yaparak küresel toplumun sağlık gereksinimlerini karşılayabilen lisans düzeyinde sağlık çalışanları mezun ederek, yaşam boyu öğrenmeye coşkulu nesillere rol model olmak.
Vizyon

Ülkemizde sağlık bilimleri alanında araştırmalara ve eğitim olanaklarına önderlik eden eğitim kurumlarından biri olan Yüksekokul’umuzun stratejik ortaklıkları ve işbirliği girişimleri yoluyla sağladığı, çeşitliliklere saygı, bağlılık ve yenilikçi yaklaşımları, “herkes için en iyi sağlık bakım hizmeti sunulması” hedefinde buluşmaktadır.