Dr. Öğr. Üyesi Özlem Karatana 3. Uluslararası 4. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresine katılmıştır

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Karatana 3. Uluslararası 4. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresine ‘Üniversite Öğrencilerinin Sağlığın Sosyal Belirleyicilerinin Sağlıklı Yaşam Farkındalığı ve Yaşam Becerilerine Etkisinin Belirlenmesi’, Üniversite Öğrencilerinde Sağlığın Sosyal Belirleyicilerinin Sağlık Okuryazarlığı ve Sağlık Arama Davranışı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi’ ve ‘Sağlık Personellerinin Covid-19 Risk Algıları ve Korunma Önlemlerine Uyumunun Belirlenmesiisimli 3 sözlü sunum ile katılmıştır.

Detaylı Bilgi

Sempozyum: 3. Uluslararası 4. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi

Tarih-Yer: 11-13 Ocak 2023, Çevrimiçi