Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN 15.Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresinde sözel bildiri ikincilik ödülü almıştır.

Gür, S., Katran, H.D., Arpağ, N., Öztekin, S.D., Akyüz,N.

Genel Cerrahi Hemşirelerinin Kliniklerde Uygulanan ERAS (Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme) Protokolü Uygulamalarına İlişkin Değerlendirmeleri - 15.Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi ve 6. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi Bakırköy Hilton Oteli 9-12 Eylül 2021  (sözel bildiri ikincilik ödülü)