Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN 4. Uluslararası & 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Sözel Bildirisi yayınlanmıştır.

Culha, Y., Öztekin,S.D. Kalp damar cerrahisi hastalarına bakım veren hemşirelerin öz yeterliliği, öz güveni ve hastalarla etkileşiminin belirlenmesi, 13-16 Ocak 2022 Antalya ASKA Lara Resort Otel “4. Uluslararası & 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (sözel bildiri)