Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN Gastrointestinal Sistem Cerrahisi Hastasında Total Parenteral Beslenme ve Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları kitap bölümü yayınlanmıştır.

Öztekin S.D., Çelik B. (2023). Gastrointestinal Sistem Cerrahisi Hastasında Total

             Parenteral Beslenme ve Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları. Karayurt, Ö.

             Editör. Gastrointestinal Sistem Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğinde Kanıta Dayalı

             Uygulamalar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri;2023.p.89-94