Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN Hepatorenal Sendrom Tanısı Olan Bireylerde Hemşirelik Bakımı makalesi yayınlanmıştır.

Ongün, P., Kırtıl, İ., Öztekin, S.D. (2021) Hepatorenal Sendrom Tanısı Olan Bireylerde Hemşirelik Bakımı. Nefroloji Hemşireliği Dergisi, Journal of Nephrology Nursing. 2021; 16(1): 19-29,   DOI: 10.47565/ndthdt.2021.29