Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Zirvesinde Konuşmacı Olarak Teşekkür Belgesi almıştır.

Öztekin,S.D.(2023).Afetlerde Hemşirelik. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir

Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

Zirvesi, kalite standartları; 11 Mayıs 2023 st.13.00-16.00 (Konuşmacı-Teşekkür Belgesi)