Akademik Çalışmalar

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Karatana’ nın ‘Sağlığın Sosyal Belirleyicileri ve Halk Sağlığı Hemşireliği’ konulu kitap bölümü SAĞLIK & BİLİM 2022: Hemşirelik-III yayınlanmıştır.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Karatana 3. Uluslararası 4. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresine katılmıştır

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Karatana 3. Uluslararası 4. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresine 3 sözlü sunum ile katılmıştır.​

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk Yıldırım’ ın "Do University Students Cyberloaf with Their Smartphones in Class? A Descriptive Study" makalesi yayımlanmıştır.​

Detay
Arş. Gör. Sümeyye Gencer’in "Dijital Çağın Tehlikesi: Sosyal Medya Hastalıkları" makalesi yayımlanmıştır.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Karatana’ nın "Dünyada Cinsel Sağlık Eğitiminde Okul Sağlığı Hemşiresinin Rolü" makalesi yayımlanmıştır.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk Yıldırım'ın "Evaluation of the Working Environment of the Nurses Working in a University Hospital" makalesi yayımlanmıştır.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk Yıldırım Salgında Hemşirelerin Yaşadığı Güçlükler Ölçeği: Bir Karma Desen Çalışması

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Karatana' nın makalesi yayınlanmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Karatana' nın "Related Factors of Sexual Abstinence Behavior of College Women: A Transtheoretical Model Based Examination" makalesi yayımlanmıştır.

Detay
Sempozyum: Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu 3

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk Yıldırım ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Karatana’ nın ‘Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Beceri ile İşe Hazır Bulunuşluk Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi’ isimli bildirisi Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu 3’ de sunulmuştur.

Detay