SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

Günümüzde sağlık hizmeti talep eden kişiler toplumda öncelikli konumda yer almakta, tıp ve sağlık bilimlerinin bütün dalları insana hizmet etmek amacıyla güç birliği ve sorumluluk paylaşımı yapmaktadır.

İnsanlık sağlıklı olmak, uzun yaşamak, kaliteli yaşamak gibi kavramları ve insanca yaşama hakkının sınırlarını tanımlamaya çalışmaktadır. Bu amaca hizmet eden sağlık bilimlerinde ise bilgi üretimi, hizmetin tanımlanması ve bu hizmetin ulaşılabilirliği ön plana çıkmaktadır.

Bir ülkenin sağlık hizmetlerinin planlama, uygulama ve geliştirme süreçlerinde özellikle üzerinde durulması gereken konu, artan ihtiyaca paralel yeterli nitelik ve nicelikte, donanımlı sağlık personeli yetiştirmektir. Nitekim, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu” başlıklı çalışmada önümüzdeki yıllarda ülkemizde ihtiyaç duyulan sağlık personeli sayısındaki artışla birlikte personelin niteliğinin değişeceği, uzmanlaşmanın artacağı öngörülmektedir. Bu öngörü hem yetişmiş sağlık personeli sayısında hem de sağlık hizmet kalitesindeki iyileşme gereğini açıkça işaret etmektedir.

Sağlıkla ilgili hangi bilim dalında olursak olalım, insan sağlığından daha kıymetli bir şey olmadığı için, verilen sağlık hizmetleri de öylesine kıymetlidir ve bu kıymet her geçen gün daha da artmaktadır. Artan nüfus, çevre kirliliği, göçler, küçük-büyük savaşlar, sakatlıklar, düzensiz ve yetersiz beslenmeler ve artan yaşam süreleri, insanlara sağlıkla ilgili daha fazla problemler getirmektedir. Bunların çözümünün ve bakımının devamlılığı tamamen sağlık personeline bağlıdır.

Doğuş Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nun programları sağlık hizmetinin bütüncül yaklaşımını içselleştirmiş olarak, evrensel ve ülkemize ait değerlere sahip çıkarken modern bilimin gerektirdiği akademik ve teknik olanakları en iyi şekilde kullanmakta, kendine güvenen ve hizmet bekleyenlere de güven veren gençleri topluma kazandırmaktadır.

Verdiğimiz eğitim uluslararası standartlar çerçevesindedir ve mezunlarımızın dünyanın her tarafında rahatça çalışabilecek özelliklere sahip olmasını sağlamaktadır. Mezunlarımız yetenek ya da isteklerine göre hastanelerde, fakültelerde/yüksekokullarda, tıp merkezlerinde veya kendilerinin açtıkları özel çalışma ortamlarında mesleklerini devam ettirebilirler. Bunların yanı sıra  sağlık bilimleri fakülte/yüksekokul veya benzeri kuruluşlarda akademisyenliği seçerek, profesörlüğe kadar yükselebilecekleri akademik olanaklara da sahiptirler.

Sağlık alanında bilim ve teknolojinin getirdiği tüm gelişmelere rağmen en önemli kaynak nitelikli sağlık personelidir. Doğuş Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu deneyimli kadrosu, gelişmiş altyapısı ve sektör bağlantıları ile ülkemizde nitelikli sağlık personeli yetiştirilmesine kayda değer katkıda bulunmaktadır.

Sağlıklı bir yaşam dileğiyle…

Prof. Dr. Mesut KUMRU
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Vekil Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Özlem KARATANA ile hemşirelik öğrencimiz Beyzanur Buldu ‘Üniversite Öğrencilerinde Sağlığın Sosyal Belirleyicileri, Uyku Kalitesi ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki’ başlıklı TÜBİTAK projeleri kabul edilmiştir.